Gjennom vårt samarbeid med Mantena AS bidrar OnTracks i disse dager med ekstra ressurser i Hässleholm.

Generelt vedlikehold og reparasjoner på Öresund toget er oppdraget, og på bilde holder Vemund på med bytte av luftkompressor.

Det er nye og fine verksted lokaler i Hässleholm, samt trivelige og gode ”arbeidskollegaer”

Vi er Best sammen