Om oss

OnTracks er et firma med solid bakgrunn innen tog, trikk, t-bane og skinnegående maskiner.

Vi leverer følgende tjenester hovedsakelig i Norge, men også i Norden

  • Vedlikehold, service og feilsøking
  • Akutte reparasjoner
  • Beredskapstjenester
  • Kjøleteknikk, HVAC
  • Salg av reservedeler
  • Salg av verktøy
  • Reparasjon av komponenter, elektronikk og mekanikk
  • Konsulenttjenester
  • Kursvirksomhet

Miljøpolitikk

I OnTracks jobber vi systematisk og målrettet med forbedringer innen ytre miljø. Dette er viktig for å sikre at vi stadig
forbedrer oss innen miljøområdet.

Vi har gått gjennom hvilke miljøaspekter som er relevante for oss. Vi har deretter valgt ut hvilke miljøaspekter vi anser
som mest vesentlige og hvor vi kan påvirke forbedringer. Vi har valgt ut avfalls- og transportområdet som våre vesentlige
miljøaspekter i tillegg til å minimere akuttutslipp.

Hvert år setter vi konkrete miljømål som vi skal oppfylle. På sikt vil vi utarbeide ut måleindikatorer som vi aktivt vil benytte
for å måle forbedringer.

Vi skal minimere akutte uhellsutslipp av olje, diesel o.l. Denne type hendelser skal rapporteres som avvik for å hindre gjentagelse.

Viktigheten av innrapportering av avvik vil bli fremhevet.
Vi er løsningsorientert og opptatt av innovasjon. Vi er nytenkende og ønsker å fremstå som en solid, fremoverlent
samarbeidspartner som leverer det som er avtalt. Alltid. Hver gang.

Vi vil ta vår del av ansvaret mht. det grønne skiftet. Norges klimastrategi 2030 er førende. I perioden 2023-2024 vil derfor
bærekraft settes enda mer på agendaen internt. Konkrete delmål på hvordan OnTracks kan bidra til det grønne skiftet vil
bli satt i samarbeid med våre ansatte. Målene vi setter er forankret i FNs 17 bærekraftmål.
Alle ansatte skal være stolte av å være en del av «Team OnTracks».