Vi i OnTracks er glade for tilliten Euromaint har gitt oss.

Sammen med Euromaint sine serviceteknikere er vi godt i gang med vedlikeholdet for Bergensbanen.
Her ser vi våre serviceteknikere i full gang med HVAC-vårkontroll, samt rep og vedlikehold av lokomotiv EL18 og type 7 tog.

Vi er Best sammen